NIP EU 6431245910
OVA SYSTEM
ul. Dąbrówki 10
40-085 Katowice
Maciej Bednarczyk
tel. +48 691 444 666
email: m.bednarczyk@ova-system.pl
Zdjąć klamrę
zatrzaskową
Wsunąć rurę Ø75
z uszczelką
Zamontować klamrę
zatrzaskową
Z drugim króćcem postąpić analogicznie.
W przypadku użycia jednej rury
zaślepić drugi króciec
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Nowa jakość wentylacji