x
O V A S Y S T E M

Moduł boczny pełny – do zasłonięcia nieużywanej ścianki rozdzielacza